Solhealing

Formidles pt kun som fjernhealing <3

Solhealingens overordnende proces er:

 • Jeg kalder dine og mine hjælpere til stede
 • Renselse/forløsning/aktivering/vækkelse
 • Energitisering/opfyldning
 • Universet tager over

Solhealingen er meget dybdegående

Først kalder jeg mine og dine hjælpere til stede, som kommer fra det højeste, oftest er en del ÆrkeEngle og eller mestre med
Herefter igangsættes en dyb forløsende renselse på alle planer. Under denne proces kan der gives slip på alt, som ikke længere er hensigts-mæssigt, det kan både være fysisk og psykisk
Frigørelse fra alt man er klar til at slippe kan finde sted 100%.
Det kan føles som at blive født påny, det kræver blot din tillid og din tilladelse.
Herefter genaktiveres/vækkes dine oprindelige Guddommelige koder helt ned på celleplan /dna/sjælsprint).
 • Din energi flyder igen frit.
 • Dit lyslegeme og dit krystallegeme vækkes ligeledes og genaktiveres.
 • Din krop kan igen kommunikere frit og helt, og på den vis stå optimalt til rådighed som det redskab den var tiltænkt for dig.
 • Dernæst fyldes du med Guddommelig Healing.

Din energi og dit vibrationsniveau højnes i oversstemmelse med dit højeste.

Under sidste del af Healingen overtager de hjælpere som er kommet til stede for dig, (disse er dog også aktive helt fra start) samtidig sker det ofte, at jeg formidles enten via billeder eller ord, det som jeg efterfølgende skal overbringe dig.
Til slut lukkes og forsegles din Aura.

Efter Healingen, hvis det har været fjernhealing, sender jeg dig en mail, med det jeg har til dig.

Healingen kan også foregå i Engle Galleriet hos mig.


Solhealing giver:

 • højnelse af bevidstheden
 • skærpelse af sjælskontakt
 • renselse af din krop
 • renselse af dine følelser
 • renselse af dine tanker
 • renselse af dine energilegemer
 • aktivering af dit lyslegeme
 • aktivering af dit krystallegeme

Jeg fik denne smukke Healingsform kanaliseret ned i 2006, og har siden valgt at stå til tjeneste som den Guddommelige kanal, jeg er, for formidling af den. Jeg har desuden gennemgået den Teosofiske Healeruddannelse

Solhealing formidles også som Par healing (dog i dette tilfælde ikke fjernhealing, men her i englegalleriet)
 
Også som "skilsmisse-healing" For skilte par, som på papiret er blevet skilt, men måske mærker at dette ikke er sket følelsesmæssigt, ej heller energimæssigt.
 
 
Arielle Javanna Nielsen | Vimtrupvej 3, 6630 Rødding  | Tlf.: 60490675